Køletørrere

Den luft som produceres af kompressoren skal efterbehandles for at fjerne fugten. Tørring af trykluft finder hyppigst sted ved hjælp af en køletørrer. Princippet ved køletørrere er, at køle den varme luft genereret fra kompressoren ned, for at fjerne vanddamp fra trykluften.

Køletørrere kan enten være vandkølet eller luftkølet

Med en køletørrer kan man opnå et dP på 3°C . Den varme og fugtige trykluft ledes ind i køletørreren, igennem en køleflade hvor fugten kondenseres og bortledes. Trykluften fortsætter herefter til en luft/kølemiddel veksler, hvor temperaturen sænkes ved hjælp af et køleanlæg. Ved nedkølingen fortættes vanddampene til vand, som ledes til en olie-/vandseparator. Den 2-3 °C varme trykluft genopvarmes herefter via luft/luft veksleren af tilgangsluften. Tørringen af trykluften forhindrer, at der afgives fugt i rørsystemet og komponenterne ved omgivelsestemperaturer højere end 3 °C.

Effektiv køling

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der findes forskellige typer af køletørrere alt efter behov og kapacitet.  Nye tørrere kan fås med termisk masse, som er en form for indbygget kuldelager. Denne type kan derfor køre on/off styret, og elforbruget til tørreren reduceres derfor i takt med trykluftforbruget. Typisk vil elforbruget til tørring af trykluft med denne type af tørrer ligge på mellem 1-2 Wh/m3 ved et tryk på 7 bar.

Køletørrere kræver regelmæssige services

En tør og ren trykluft er med til at forhindre dyre reparationer og produktionsnedbrud. Derfor er det vigtigt at sørge for en god servcieplan til sine anlæg, så filtre ikke tilstopper og skaber fordyrende tryktab. Køletørrere findes i mange forskellige størrelser og ydeevner. Elforbruget afhænger af trykket,  men som en tommelfingerregel udgør det forbruget til køletørrere 5-10% af det samlede elforbrug til trykluftinstallationen.

Vi har mange års erfaringer i servicering og rådgivning inden for efterbehandling af trykluft.

Kontaktoplysninger

Kontakt os telefonisk på tlf. 55 56 56 15 eller via kontaktformularen her på hjemmesiden, så finder vi sammen den rigtige køletørrer til dine anlæg.

Kontakt os