Lækagesporing

DI-Trykluft udfører lækagesporing ved hjælp af ultralydsscanning. Ved hjælp af vores avancerede ultralydsudstyr kan lækager på alle tryksatte systemer udpeges. Lækager af f.eks. damp, luft, ilt eller medicinske gasser kan være behæftet med store sikkerheds- og driftsrisici, foruden store økonomiske omkostninger.

Tab af luft betyder kompressor på overarbejde

Lækagetab fra et rørsystem medfører, at trykluftkompressoren skal levere den nødvendige luftmængde plus den ekstra luftmængde, der går
tabt ved lækagen. Kompressorens belastning er proportional med luftmængden eller kapaciteten. Det betyder, at kompressorens belastning til at levere trykluft til lækagerne er proportional med den producerede trykluftmængde, der går til lækager. Lækager opstår især ved slangesamlinger, tilkoblinger, trykluftscylindere og lynkoblinger.

Af eksemplet nedenfor ser det, at der ikke skal ret mange eller store huller til, før det begynder at få stor betydning for drift og økonomi.

Lækageeksempel:

Energitabet gennem et hul på 5 mm i diameter i et 6 bars trykluftsalæg er 1,5 m3/min.  Det svarer til en kompressoreffekt på 9,3 kW. Er trykluftsanlægget i drift hele året rundt, bliver elforbruget til produktion af lækagen 82 MWh/år, svarende til en udgift på ca. 40.000 kr. årligt. Herudover er det også en klar forbedring af sikkerheds- og personaleforholdene i de ramte områder, når lækagerne er udbedret.

Kontakt os vedrørende lækagesporing

Kontakt os for en gennemgang af dine trykluftsinstallationer på telefon tlf. 55 56 56 15

Kontakt os