Lækagesporing

DI-Trykluft gennemfører også lækagesporinger ved hjælp af ultralydsscanning. Ved hjælp af vores avancerede ultralydsudstyr kan lækager på alle tryksatte systemer udpeges. Lækager af f.eks. damp, luft, ilt eller medicinske gasser kan være behæftet med store sikkerheds- og driftsrisici, foruden store økonomiske omkostninger.

Eksempel:

Energitabet gennem et hul på 5 mm i diameter i et 6 bars trykluftsalæg er 1,5 m3/min.  Det svarer til en kompressoreffekt på 9,3 kW. Er trykluftsanlægget i drift hele året rundt, bliver elforbruget til produktion af lækagen 82 MWh/år, svarende til en udgift på ca. 40.000 kr. årligt. Herudover er det også en klar forbedring af sikkerheds- og personaleforholdene i de ramte områder, når lækagerne er udbedret.

Kontakt os for en gennemgang af dit anlæg på telefon 55 56 56 15

 

 

 

 

Kontakt os