Olie- & vandseparatorer

Et oliesmurt trykluftsystem genererer kondensvand som uvægerligt indeholder partikler af både olie og andre smøremidler.

  • Oprensning af kondensvand er påbudt, hvis kondensvandet indeholder et olieindhold på mere end i gennemsnit 5 %.
  • Den angivne kritiske værdi er fastsat til højst 15 ppm, målt i henhold til DIN EN ISO 9377.
  • Der kan være visse lokale påbudte regler, som man i givet fald skal overholde, som kan være mere restriktive.

En olie- & vandseparator sørger for den nødvendige oprensning af det overskydende vand, inden det udledes i miljøet. Det betyder du får et mere miljøvenligt trykluftanlæg, samtidig med at det mindsker dine omkostninger til oprensning af restprodukter, inden bortskaffelse.

Seperatorer

Vi leverer olie- & vandseparatorer der passer til alle slags anlæg og modsvarer myndigheders krav til miljørigtig produceret trykluft.

Kontakt os