Varmegenvinding

Genbrug af overskudsvarme, der er udviklet under trykluftproduktionen, udgør en stor potentiel besparelse. Denne varmegenvinding er brugbar energi. Faktisk kan 75 % af den energi, der bruges til at producere trykluft, genbruges. Dette betyder ikke kun store årlige besparelser, men reducerer også CO2-udslippet betydeligt til gavn for miljøet.

Varmegenvinding er lig med afgiftsneutral overskudsvarme

Omfanget af besparelserne afhænger af kompressorens størrelse og den primære energikilde (elektricitet, gas, olie) som man anvender. Mange ældre kompressorer kan ombygges til at køre med varmegenvinding. En væsentlig faktor er også, at udnyttelse af overskudsvarme som regel er afgiftsneutral. Når overskudsvarme bliver overført fra en proces til en anden i virksomhedens produktion, skal der ikke betales afgifter af denne.

Varmen kan typsik afsættes i:

  • Ventilationsanlæg
  • Rasiatoranlæg
  • Varmtvandssystem

Genvindingsanlæggene kan opdeles i to typer:

  • Vandbaseret varmegenvinding

  • Luftbaseret varmegenvinding

I et luftbasetret genvindingsanlæg overføres varmes fra kompressoren til forbrugsstedet gennem ventilatorer og kanaler. Genvindingspotientialet for luftbaseret genvinding ligger typisk på mellem 80-85 % af den optagne energi.

I et vandbaseret gevindingsanlæg overføresvarmen fra kompressoren til vand via en oliekøler, som kan anvendes både til rumopvarmning og til varmt brugsvand.. Potientialet for genvinding er typisk mellem 60-70 % af den optagne elektriske energi.

Kontakt os

Kontakt os gerne telefonisk på 55 56 56 15 for en konkret gennemgang af muligheder i din virksomhed.

Kontakt os