Energimåling og rådgivning

Ønsker du som virksomhed at reducere CO₂-udslippet til gavn for miljøet, og ønsker du samtidig at reducere dine energiomkostninger, er der flere parametre en energimåling kan sætte fokus på. Det være sig både de anvendte kompontenter, deres alder, effektivitet og ydeevne, om kompressoren kører fuldlast/aflast eller on/off drift m.v.

Ved gennemgang af virksomhedens enheder, laver vi en analyse af, hvordan din virksomhed konkret kan:

  • Sikre en optimal drift
  • Få overblik over lækagetab
  • Tilpasse trykluft kapaciteten
  • Undgå unødige produktionsstop, ved at sikre backup
  • Genbruge energien med en varmgenvindings enhed
  • Få fuld udnyttelse af jeres trykluftanlæg

Besparelsespotientialet er stort med de rigtige komponter

Hvis der vælges de mest energieffektive komponenter, som samtidig er tilpasset hinanden i forhold til behovet, vil der findes yderligere store besparelsespotentialer ved:

  • Tilpasning af trykket til forbrugsstedernes behov ved generelt at sænke produktionstrykket. Dette kan blandt andet ske ved sektionering.
  • Vedligehold, som almindeligvis indeholder service på kompressorer og køletørrere, rensning af filtre, udskiftning af slidte luftmotorer samt lækagesøgning og -udbedring.

I rapporten ”Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet” udarbejdet af COWI for Energistyrelsen i 2015, vurderes besparelsespotentialet ved ovenstående tiltag at udgøre 35-40 % af elforbruget til trykluft.

Ved hjælp af vores energimåling har vi mulighed for at ansøge om tilskud, og hjælpe vores kunder med at få realiseret energibesparende tiltag til gavn for økonomien. DI-Trykluft har indgået en aftale med blandt andre NRGI om videreformidling af energitilskud til vores kunder.

Energimåling udføres landsdækkende

Vi dækker hele Danmark, og har hovedkontor i Køge og tilsvarende servicekontor i Herning.

Kontakt os

Kontakt os på telefon 55 56 56 15 eller via vores kontaktformular her på hjemmesiden, og få en uforpligtende snak om din virksomheds muligheder for energioptimering. 

Læs også den spændende case story fra virksomheden FJ Industries om hvordan de fik energioptimeret deres trykluft, med store økonomiske besparelser til følge.

Læs hele casen her

 

Kontakt os